Ẩm thực

We sit Restaurant

Không gian

 • Phù hợp với gia đình

Các chi tiết khác

 • Gọi món (à la carte)
 • Chỉ phục vụ khách đến nghỉ
 • Chỗ ngồi ngoài trời
 • Có thể đặt bàn trước

The Sea Resturant at Amantra Resort and Spa

Thể loại ẩm thực

 • African
 • Món Mỹ
 • Món Á
 • Món Âu
 • Món địa phương
 • Món Malaysia

Chế độ ăn kiêng

 • Halal (dành cho người theo đạo Hồi)
 • Kosher (dành cho người theo đạo Do Thái)
 • Ăn chay

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Truyền thống
 • Lãng mạn

Các chi tiết khác

 • Gọi món (à la carte)
 • Tự chọn (buffet)
 • Chỗ ngồi ngoài trời