This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.

Ẩm thực

We sit Restaurant

 • youth-active-jump-happy-40815
 • STD002
 • sea-sunny-person-beach
 • SUP001
 • pexels-photo-46710
 • chicken-tikka-bbq-250
 • STD004
 • IMG_9179
 • sunrise-981821
 • header_12624_1
 • JM-03292016-Healthy-dsc_2015
 • sand-465724
 • 53450575
 • 53450564
 • corridor_finail
 • lobby001-rgb_color

Không gian

 • Phù hợp với gia đình

Các chi tiết khác

 • Món lẻ
 • Chỉ phục vụ khách chỗ nghỉ
 • Chỗ ngồi ngoài trời
 • Nên đặt bàn trước
Close